Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru


Gwefan dros dro yw hwn tra ein bod yn datblygu brand newydd, a bydd gwefan newydd yn lawnsio yn hydref 2018.

Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn creu cyfloedd hyfforddi, perfformio a datblygu i actorion, dawnswyr, offerynwyr a chantorion mwyaf talentog Cymru. Rydym yn gwneud hwn trwy chwech ensemble ieuenctid cenedlaethol:

  • Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
  • Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
  • Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru
  • Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru
  • Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru
  • Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Yn 2018, bydd ein ymgyfranogwyr yn cael y cyfle i weithio gyda rhai o artistiaid sydd yn adnabyddus yn rhyngwladol ar gyrsiau preswyl sy’n cael eu harwain gan rhai o brif gwmniau celfyddydol Cymru.

Yn ogystal â darparu’r chwech ensemble, byddwn hefyd yn datblygu rhaglen fydd yn caniatâu ymgyfranogi ac ymwneud pellach gyda phobl ifanc ar draws Cymru. Bydd rhain yn cael eu hanelu at bobl ifanc nad ydynt falle wedi bod yn rhan o’r ensemble cenedlaethol eto, ond gobeithiwn y byddant yn cael eu hysbrydoli i ddatblygu eu talentau a sgiliau a rhoi’r hyder iddynt ymgeisio mewn blynyddoedd i ddod.