Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru


Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn darparu llwyfan ar gyfer pobl ifanc talentog trwy gynnig cyfleoedd datblygiad a pherfformio neilltuol ar gyfer actorion, dawnswyr, offerynwyr a chantorion ifanc Cymru. Rydym yn cyflawni hyn trwy chwe ensemble celfyddydau cenedlathol ieuenctid:

  • Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
  • Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru
  • Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
  • Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
  • Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru
  • Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Rydym yn hyrwyddo perfformwyr ifanc, trwy ganiatáu iddynt arbrofi ac ymwneud â’r celfyddydau ar y lefel uchaf. Rydym yn galluogi pobl ifanc i brofi cyfoeth y diwydiannau creadigol ac artistig yma yng Nghymru drostynt eu hunain a, gyda’n partneriaid, rydym yn sicrhau bod darpar-ddoniau Cymru’n cael eu meithrin a’u dathlu.

Bob blwyddyn, byddwn yn cynnal clyweliadau ledled y wlad er mwyn sicrhau bod doniau gorau a disgleiriaf Cymru’n cael cyfle oes, i weithio gydag artistiaid sy’n enwog yn rhyngwladol ar ein chwe chwrs preswyl. Gyda chefnogaeth ariannol oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru a’n holl awdurdodau lleol, yn ogystal ag ymddiriedolaethau a sefydliadau eraill, rydym yn gweithio’n galed i wneud cost cyfranogi’n fforddiadwy. Rydym hefyd yn cynnig cynlluniau bwrsiaeth i unrhyw un y gallai pris fod yn rhwystr iddynt.

Tra’n bod yn cynnal safonau uchel yn ein cyfleoedd perfformio, rydym yn gweithio’n galed i wneud y profiad clyweliad mor bleserus â chyfoethog â phosibl. Os wyt ti rhwng 16-22 oed a gyda diddordeb dysgu mwy, cer i adrannau’r gwahanol ensembles ar ein gwefan. Rydyn ni wrth ein bodd yn cael sgwrs, felly mae croeso iti gysylltu’n uniongyrchol gydag un o’n Cynhyrchwyr!

Yn ogystal, mae CCIC yn darparu cyfleoedd datblygu trwy gydol y flwyddyn ar draws y gwahanol gelfyddydau ynghyd â chyfleoedd perfformio unigryw, felly cofia ddilyn ein sianelau cyfryngau cymdeithasol i glywed y diweddaraf am yr hyn sydd ar gael.

Rydym yn gweithio’n galed ar ein gwefan newydd a byddwn ei lansio yn barod erbyn yr haf 2019