Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru


“One of the most impressive ensembles in the principality”
Composers of Wales Newsletter

“NYBBW has helped to create some amazing players”
The British Bandsman

Ffurfiwyd Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, dan arweiniad ei gyfarwyddwr cerdd cyntaf a’r llywydd presennol, Edward Gregson, ym 1982 gan Tŷ Cerdd – a barhaodd i ddarparu’r weinyddiaeth a chyllid tan 30 Medi 2017. Mae’r Band Pres nawr yn un o’r chwech ensemble sydd yn cael ei reoli gan Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.

Daw aelodau Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (BPCIC) o bob cwr o Gymru a byddant yn cael clyweliadau neu ailglyweliadau bob blwyddyn. Erbyn hyn, mae nifer fawr o’r cyn-aelodau yn enwog fel unawdwyr, arweinwyr neu fel perfformwyr gyda bandiau neu gerddorfeydd mwyaf blaenllaw Prydain. 

Manylion Cyrsiau Preswyl 2018 arfaethedig:  
Dyddiad:  Gorffennaf 22ain – 29ain 2018
Lleoliad:  Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin  
Cost:  £336 + £24 Cronfa Gymdeithasol (Cyfanswm £360)
Arweinydd:  Philip Harper
Perfformiadau: Gorffennaf 27ain – Eglwys Dewi Sant, Castell Nedd i’w gadarnhau
Gorffennaf 28ain– Theatr Hafren, Y Drenewydd i’w gadarnhau 
Gorffennaf 29ain – Neuadd Dora Stoutzker, CBCDC Caerdydd 

Clyweliadau Ensembles Cerddoriaeth 2018

  • Mae ffurflenni cais ar gyfer ensembles y CCIC ar gael nawr, cliciwch yma 
  • Ceir yma wybodaeth bwysig am y clyweliadau  
  • Ceir manylion am y Cyrsiau Preswyl 2018 isod. 

Meini prawf aelodaeth: 

  • Mae CCIC yn derbyn ceisiadau o bobl sydd yn byw yng Nghymru neu a ganwyd yng Nghymru.  
  • Dylai’r ymgeiswyr fod o safon gradd 8 er nad oes rhaid iddyn nhw fod wedi sefyll yr arholiad gradd 8 erbyn y clyweliad.  
  • Ystod oedran yr ensembles fel arfer yw rhwng 16 a 22 oed. Rhaid i’r rhai sy’n cymryd rhan yng nghyrsiau 2018 fod rhwng 16 a 22 ar Awst 31ain 2018. Fe allwn dderbyn pobl iau i’r ensembles offerynnol (Pres, Cerddorfa a Chwyth) lle dangosir talent rhyfeddol. Bydd hyn yn unig yn ôl disgresiwn CCIC. 
  • Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan bobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau a ddarperir gan ddarparwyr gwasanaeth cerddoriaeth ac sy’n cefnogi gweithgarwch yn yr ysgol, coleg a Sir.