Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru


“A Welsh ensemble that leads the world in young brass banding talent”
4barsrest

“NYBBW has helped to create some amazing players”
The British Bandsman

“The collective swell of pride and sheer joy obvious in performers and listeners alike…the future of Wales’ premier youth band is looking bright”
Brass Band World Magazine

Ffurfiwyd Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, dan arweiniad ei gyfarwyddwr cerdd cyntaf a’r llywydd presennol, Edward Gregson, ym 1982 gan Tŷ Cerdd – a barhaodd i ddarparu’r weinyddiaeth a chyllid tan 30 Medi 2017. Mae’r Band Pres nawr yn un o’r chwech ensemble sydd yn cael ei reoli gan Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.

Daw aelodau Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (BPCIC) o bob cwr o Gymru a byddant yn cael clyweliadau neu ailglyweliadau bob blwyddyn. Erbyn hyn, mae nifer fawr o’r cyn-aelodau yn enwog fel unawdwyr, arweinwyr neu fel perfformwyr gyda bandiau neu gerddorfeydd mwyaf blaenllaw Prydain.

Dyddiadau’r Cwrs Preswyl

Dyddiad: 21ain – 28ain Gorffennaf 2019
Lleoliad: Prifysgol Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin 
Cost: £370
Arweinydd : Philip Harper

Yn dilyn blwyddyn gyntaf lwyddiannus iawn fel Arweinydd BPCIC, bydd Philip, arweinydd Band Pres Rhif 1 y Byd, sef Band Cory o’r Rhondda, yn dychwelyd i ysbrydoli ac addysgu sêr byd pres Cymru i’r dyfodol.

Yn goron ar y cyfan, mae gennym dîm rhagorol o diwtoriaid profiadol, y mae rhai ohonynt hefyd yn gyn-aelodau o BPCIC:

Cornetau: Dewi Griffiths (Band Tredegar) ac Anna Hughes Williams (Band Fodens)
Cyrn: Helen Williams (Band Cory)
Trombonau: Simon Cowen (Royal Philharmonic Orchestra)
Ewffonia a Baritonau: Glyn Williams (Band Cory)
Tiwbâu: Gavin Saynor (Band Black Dyke)
Offerynnau Taro: Owen Gunnell (Pennaeth Adran Offerynnau Taro CBCDC)

Rhaglen: “Rwyf wrth fy modd imi gael gwahoddiad i ddychwelyd i weithio gyda BPCIC eto’r flwyddyn nesaf, sy’n rhoi cyfle gwych imi adeiladu ar yr hyn y cychwynnom arno yn ystod y cwrs eleni. Ar gyfer 2019, rwyf wedi dewis dau waith sylweddol, ysgubol, y mae’r ddau ohonynt yn anelu i ddehongli mewn cerddoriaeth rai o ddirgelion mwyaf pryfoclyd ac ysbrydol bywyd. Hanner canrif wedi ei gyfansoddi, fe awn i’r afael â gwaith Gilbert Vinter “Spectrum” – astudiaeth drawiadol o liwiau, o’r Coch rhyfelgar i’r Gwyrdd synhwyrus a’r Porffor marwol, hunangofiannol gyda nifer o liwiau eraill rhyngddynt. Rwyf hefyd wedi dewis “Music of the Spheres” Philip Sparke o 2004 – gorchestwaith sy’n dehongli’r sêr a phlanedau’r bydysawd, gyda chyfuniad trawiadol o ddirgelwch, ysblander a chyffro fyddai’n gweddu yn Hollywood.” Philip Harper 

Taith Gyngerdd

26 Gorffennaf, 8.00pm Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Swyddfa Docynnau Canolfan Y CELFYDDYDAU aBER:  019 7062 3232 neu ARCHEBU ar-lein

27 Gorffennaf, 7.30pm, Canolfan Beaumaris, Gogledd Cymru

Canolfan Beaumaris: 01248 811 200

28 Gorffennaf, 7.30pm CBCDC, Caerdydd

Swyddfa  Docynnau CBCDC:029 2039 1391  neu archebu ar-lein