Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru


“A Welsh ensemble that leads the world in young brass banding talent”
4barsrest

“NYBBW has helped to create some amazing players”
The British Bandsman

“The collective swell of pride and sheer joy obvious in performers and listeners alike…the future of Wales’ premier youth band is looking bright”
Brass Band World Magazine

Ffurfiwyd Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, dan arweiniad ei gyfarwyddwr cerdd cyntaf a’r llywydd presennol, Edward Gregson, ym 1982 gan Tŷ Cerdd – a barhaodd i ddarparu’r weinyddiaeth a chyllid tan 30 Medi 2017. Mae’r Band Pres nawr yn un o’r chwech ensemble sydd yn cael ei reoli gan Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.

Daw aelodau Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (BPCIC) o bob cwr o Gymru a byddant yn cael clyweliadau neu ailglyweliadau bob blwyddyn. Erbyn hyn, mae nifer fawr o’r cyn-aelodau yn enwog fel unawdwyr, arweinwyr neu fel perfformwyr gyda bandiau neu gerddorfeydd mwyaf blaenllaw Prydain. 

2019 Cwrs Preswyl: Cadw’r Dyddiad

Dyddiad: 21ain – 28ain Gorffennaf 2019

Lleoliad: Prifysgol Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin (i’w gadarnhau)

Cost: £336 + £24 Cronfa Gymdeithasol (Cyfanswm £360)

Arweinydd: Philip Harper 

Perfformiadau: Tri pherfformiad mewn canolfannau i’w penderfynu

Er mwyn adeiladau ar gwrs preswyl gwych yr haf hwn, mae’n bleser gennym barhau â’n perthynas gyda Philip Harper fel Arweinydd BPCIC 2019. Bu egni a brwdfrydedd Philip tuag at y Band a’i ddewis lliwgar o raglan yn un o uchafbwyntiau cwrs preswyl yr haf a’r flwyddyn nesaf rydym yn anelu i’w godi i lefal arall! Fel erioed, byddwn yn gweithio gyda thîm o diwtoriaid penigamp o fyd y Bandiau Pres ac rydym yn trefnu cyfleoedd perfformio cyffrous. Paid â cholli dy gyfle i berfformio ochr-yn-ochr â cherddorion o’r radd flaenaf o bob cwr o’r wlad a chynrychioli Cymru ar y lefel uchaf.

Meini prawf aelodaeth: 

  • Mae CCIC yn derbyn ceisiadau o bobl sydd yn byw yng Nghymru neu a ganwyd yng Nghymru.  
  • Dylai’r ymgeiswyr fod o safon gradd 8 er nad oes rhaid iddyn nhw fod wedi sefyll yr arholiad gradd 8 erbyn y clyweliad.  
  • Ystod oedran yr ensembles fel arfer yw rhwng 16 a 22 oed. Rhaid i’r rhai sy’n cymryd rhan yng nghyrsiau 2019 fod rhwng 16 a 22 ar Awst 31ain 2019. Fe allwn dderbyn pobl iau i’r ensembles lle dangosir talent rhyfeddol. Bydd hyn yn unig yn ôl disgresiwn CCIC. 
  • Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan bobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau a ddarperir gan ddarparwyr gwasanaeth cerddoriaeth ac sy’n cefnogi gweithgarwch yn yr ysgol, coleg a Sir.

Clyweliadau Ensembles Cerddoriaeth 2019

Gogledd Cymru
4ydd Tachwedd

Caerfyrddin
11eg Tachwedd

Caerdydd
17eg Tachwedd
18fed Tachwedd

Caerdydd
25ain Tachwedd

Caerdydd (Offerynnau Taro yn unig)
2ail Rhagfyr