Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru


“essentially bright, energetic … compelling force … the youngsters’ practiced musicianship transcended it all” South Wales Argus

Mae Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru (CChGIC) wedi ennill bri rhagorol fel un o onsomblau chwyth symffonig mwyaf blaenllaw’r DU. Mae ei pherfformiadau yng Nghymru yn ogystal â thros y môr – yn enwedig ei arbenigedd, sef perfformiadau o’r repertoire cyfoes – wedi bod wrth fodd calon y beirniaid yn gyffredinol. 

Sefydlwyd y Gerddorfa Chwyth yn 2002 gan Tŷ Cerdd, a barhaodd i reoli’r ensemble tan 30 Medi 2017 pan wnaeth y cyfrifoldeb am y chwech ensemble perfformio drosglwyddo i Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.

Manylion Cyrsiau Preswyl 2018 arfaethedig  

Dyddiad:  Awst 27ain – Medi 1af  2018 i’w gadarnhau  

Lleoliad:  Ysgol Moreton Hall, y Waun. 

Cost:  £252 + £18  Cronfa Gymdeithasol (Cyfanswm £260)  
Arweinydd:  Pete Harrison

Perfformiad: I’w cadarnhau

Clyweliadau Ensembles Cerddoriaeth 2018

  • Mae ffurflenni cais ar gyfer ensembles y CCIC ar gael nawr, cliciwch yma 
  • Ceir yma wybodaeth bwysig am y clyweliadau
  • Ceir manylion am y Cyrsiau Preswyl 2018 isod. 

Meini prawf aelodaeth: 

  • Mae CCIC yn derbyn ceisiadau o bobl sydd yn byw yng Nghymru neu a ganwyd yng Nghymru.  
  • Dylai’r ymgeiswyr fod o safon gradd 8 er nad oes rhaid iddyn nhw fod wedi sefyll yr arholiad gradd 8 erbyn y clyweliad.  
  • Ystod oedran yr ensembles fel arfer yw rhwng 16 a 22 oed. Rhaid i’r rhai sy’n cymryd rhan yng nghyrsiau 2018 fod rhwng 16 a 22 ar Awst 31ain 2018. Fe allwn dderbyn pobl iau i’r ensembles offerynnol (Pres, Cerddorfa a Chwyth) lle dangosir talent rhyfeddol. Bydd hyn yn unig yn ôl disgresiwn CCIC. 
  • Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan bobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau a ddarperir gan ddarparwyr gwasanaeth cerddoriaeth ac sy’n cefnogi gweithgarwch yn yr ysgol, coleg a Sir.