Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru


"Cefais gyfle i chwarae amrywiaeth eang o gerddoriaeth anyhygoel gyda cherddorion eraill o Gymru, yn ogystal â pherfformio o amgylch y DU ac Ewrop. Alla'i ddim ei argymell ddigon"                                                                

Sam Buttler, Aelod CChGIC 2013-2015

"essentially bright, energetic...compelling force...the youngsters' practiced musicianship transcended it all" 

South Wales Argus

Mae Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru (CChGIC) wedi datblygu enw da i’w genfigennu fel un o brif ensembles chwyth symffonig y DU. Mae ei pherfformiadau, yng Nghymru a thramor, yn enwedig o’r repertoire cyfoes y mae’n arbenigo ynddo, wedi derbyn canmoliaeth feirniadol helaeth.

Yn 2019, mae’n bleser gan Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru gyhoeddi mai Pete Harrison fydd Arweinydd CChGIC. Yn gyn-fyfyriwr o’r Coleg Cerdd Brenhinol, mae Pete yn gweithio’n rheolaidd gyda cherddorfeydd fel Cerddorfa Symffoni Bournemouth, Cerddorfa’r Royal Philharmonic a’r Philharmonia, yn ogystal ag arwain a chyflwyno rhaglenni poblogaidd ar gyfer Raymond Gubbay Ltd.

2019 Cwrs Preswyl: Cadw’r Dyddiad

Dyddiadau: 21ain – 27ain Ebrill 2019
Lleoliad: Prifysgol Y Drindod Dewi Sant, Llambed (i’w gadarnhau)
Cost: £294 + £21 Cronfa Gymdeithasol (Cyfanswm £315)
Arweinydd: Pete Harrison
Perfformiadau: Un perfformiad mewn canolfan i’w phenderfynu

Ar hyn o bryd,  Rydym wrthi’n gweithio gyda Pete ar raglen anhygoel o gerddoriaeth fydd yn cynnig profiad neilltuol ar gyfer yr aelodau fydd yn ymuno â ni yn 2019. Fel gyda phob un o’n ensembles cenedlaethol, fe roddwn gyfle iti gael dy herio gan ac i ddysgu oddi wrth diwtoriaid proffesiynol, y mae pob un ohonynt yn arweinyddion yn eu maes.

Meini prawf aelodaeth:

  • Fe dderbyniwn geisiadau oddi wrth bobl sy’n byw neu a aned yng Nghymru
  • Dylai ymgeiswyr, fel arfer, fod o safon gradd 8 er nad oes rhaid iddynt fod wedi sefyll eu harholiad gradd 8 ar adeg eu clyweliad
  • Yr ystod oedran arferol ar gyfer ensembles celfyddydau cenedlaethol ieuenctid Cymru yw 16 i 22 oed.  Ar gyfer cyrsiau 2019, bydd rhaid i’r cyfranogwyr fod rhwng 16 a 22 oed ar 31ain Awst 2019.  Mae’n bosibl y derbyniwn aelodau iau i’r ensembles ble dangosir dawn anghyffredin.  Bydd hyn yn gyfan gwbl fel y barno GCIC yn ddoeth.

Byddwn yn arbennig o falch i groesawu ceisiadau oddi wrth bobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau a ddarperir gan ddarparwyr Gwasanaethau Cerdd ac sy’n cefnogi gweithgarwch yn yr ysgol/coleg ac ar lefel sirol.

Clyweliadau Ensembles Cerddoriaeth 2019

Gogledd Cymru
4ydd Tachwedd

Carmarthen
11eg Tachwedd

Caerdydd
17eg Tachwedd
18fed Tachwedd

Caerdydd
25ain Tachwedd

Caerdydd (Offerynnau Taro yn unig)
2ail Rhagfyr