Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru


"Cefais gyfle i chwarae amrywiaeth eang o gerddoriaeth anyhygoel gyda cherddorion eraill o Gymru, yn ogystal â pherfformio o amgylch y DU ac Ewrop. Alla'i ddim ei argymell ddigon"

Sam Buttler, Aelod CChGIC 2013-2015

"essentially bright, energetic...compelling force...the youngsters' practiced musicianship transcended it all" 

South Wales Argus

Mae Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru (CChGIC) wedi datblygu enw da i’w genfigennu fel un o brif ensembles chwyth symffonig y DU. Mae ei pherfformiadau, yng Nghymru a thramor, yn enwedig o’r repertoire cyfoes y mae’n arbenigo ynddo, wedi derbyn canmoliaeth feirniadol helaeth.

2019 Cwrs Preswyl: Cadw’r Dyddiad

Dyddiadau: 22ain – 28ain Ebrill 2019
Lleoliad: Prifysgol Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin
Cost: £294 + £21 Cronfa Gymdeithasol (Cyfanswm £315)
Arweinydd: Pete Harrison

Arweiniodd Pete Harrison Gerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn 2016 ac mae’n dychwelyd y Pasg yma i weithio gyda chi eto. Mae Pete, sy’n arweinydd a chyflwynydd annibynnol prysur, yn gweithio’n rheolaidd gyda Cherddorfa Symffoni Bournemouth a Cherddorfa’r Royal Philharmonic ac yn ddiweddar bu’n gweithio gyda Cherddorfa Ulster a’r Philharmonia. Mae hefyd yn gweithio gyda cherddorfeydd cyngerdd o amgylch y wlad ar gyfer Raymond Gubbay ac mae newydd ddychwelyd o Fosgo ble bu’n arwain Cerddorfa Symffoni Gwladwriaeth Rwsia.

Rhaglen: Rydym wrthi’n gweithio gyda Pete ar raglen fydd yn rhoi llu o brofiadau cerddorol i aelodau CChGIC fydd yn cynnig her ond fydd hefyd yn gerddoriaeth wych i’w berfformio. Byddwn yn cysylltu gyda chi eto wrth i’r rhaglen siapio ac rydym yn anelu i anfon y gerddoriaeth atoch cyn y cwrs preswyl.

Cyngherddau: Ar gyfer ein cyngerdd eleni byddwn yn ymuno â GŵylGrai, Gŵyl Gelfyddydau Ieuenctid, a gynhelir eleni yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Cynhelir y cyngerdd yn Neuadd Hoddinott y BBC ar brynhawn yr 28ain Ebrill. Gobeithiwn hefyd y bydd cyfleoedd eraill i aelodau ymwneud â GŵylGrai yn ystod rhan olaf y cwrs preswyl.