Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru


"Cefais gyfle i chwarae amrywiaeth eang o gerddoriaeth anyhygoel gyda cherddorion eraill o Gymru, yn ogystal â pherfformio o amgylch y DU ac Ewrop. Alla'i ddim ei argymell ddigon"

Sam Buttler, Aelod CChGIC 2013-2015

"essentially bright, energetic...compelling force...the youngsters' practiced musicianship transcended it all" 

South Wales Argus

Mae Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru (CChGIC) wedi datblygu enw da i’w genfigennu fel un o brif ensembles chwyth symffonig y DU. Mae ei pherfformiadau, yng Nghymru a thramor, yn enwedig o’r repertoire cyfoes y mae’n arbenigo ynddo, wedi derbyn canmoliaeth feirniadol helaeth.

Arweiniodd Pete Harrison Gerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn 2016 a dychwelodd y Pasg yma i weithio gyda’r Gerddorfa Chwyth eto. Mae Pete, sy’n arweinydd a chyflwynydd annibynnol prysur, yn gweithio’n rheolaidd gyda Cherddorfa Symffoni Bournemouth a Cherddorfa’r Royal Philharmonic ac yn ddiweddar bu’n gweithio gyda Cherddorfa Ulster a’r Philharmonia. Mae hefyd yn gweithio gyda cherddorfeydd cyngerdd o amgylch y wlad ar gyfer Raymond Gubbay ac mae newydd ddychwelyd o Fosgo ble bu’n arwain Cerddorfa Symffoni Gwladwriaeth Rwsia.

Rhaglen: Gweithion ni gyda Pete ar raglen fyddai yn rhoi llu o brofiadau cerddorol i aelodau CChGIC ac yn cynnig her ond fydd hefyd yn gerddoriaeth wych i’w berfformio.

Cyngherddau: Ar gyfer ein cyngerdd eleni ymunon â GccylGrai, Gŵyl Gelfyddydau Ieuenctid, a gynhaliwyd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Cynhaliwyd y cyngerdd yn Neuadd Hoddinott y BBC ar brynhawn yr 28ain Ebrill. Diolch yn fawr iawn i’n haelodau am eu hangerdd a’u hymrwymiad o’r cychwyn, ein holl staff  tiwtorial am eu hamser a’u hymroddiad i gael y gorau allan o’n haelodau, ein staff lles ac yn olaf, Pete Harrison ein harweinydd am roi inni ei wybodaeth  a phrofiadau arbenigol er mwyn arwain y Gerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2019. 

Adran Ffliwt a thiwtor Liz May


Adran Fasŵn a thiwtor Meyrick Alexander


Adran Obo a thiwtor Amy Mckean

Adran glarinét a thiwtor Nicholas Cox

Adran Sacsoffon a thiwtor Lara James

Adran gorn Frengig a thiwtor Simon de Souza

Pres Adran isel a thiwtor Phil Goodwin


Adran Drwmped a thiwtor Robert Johnston


Adran Offerynnau Taro a thiwtor Janyne Obradovic