Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru


"I had a wonderful time on the 'Nash' - such an important, beneficial and most importantly fun experience for all and any budding young musicians"

Marged Hall Aelod CGIC 2008-2011

"These young Welsh players possess dedication, technical superiority and attention to detail"

Berliner Morgenpost

Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru oedd y gerddorfa genedlaethol ieuenctid gyntaf i’w sefydlu yn y byd. Mae gan CGIC 70 mlynedd o brofiad o ddarparu profiad hyfforddi o’r radd flaenaf i gerddorion ifanc Cymru a chyflwyno perfformiadau sy’n llawn egni ac angerdd yn gyson. Y Gerddorfa felly sydd ar flaen y gad ym maes cerddoriaeth ieuenctid yng Nghymru.

Mae’r CGIC yn cyflwyno cyngherddau mewn lleoliadau o fri yn y DU a thramor, yn eu plith: Neuadd Dewi Sant (Caerdydd), Neuadd Bridgewater (Manceinion), NCH (Dulyn), The Sage Gateshead, Konzerthaus am Gendarmenmarkt (Berlin), Beethovensaal (Stuttgart), y Salle Erasmus (Strasbourg) ac ar Ynys Ischia yn yr Eidal. Gwahoddir CGIC yn aml i berfformio mewn gwyliau cerddorol rhyngwladol mawreddog yn cynnwys Gŵyl y Tri Chôr, Gŵyl Ryngwladol Abergwaun a Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru.

2019 Cwrs Preswyl: Cadw’r Dyddiad

Dyddiadau: 23ain Gorffennaf – 3ydd Awst 2019
Lleoliad: Prifysgol Y Drindod Dewi Sant, Llambed
Cost: £504 + £36 Cronfa Gymdeithasol (Cyfanswm £540)
Arweinydd: Andrew Litton

Mae Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru wedi bod yn cynnig hyfforddiant a chyfleoedd perfformio heb eu hail ers dros 70 o flynyddoedd. Bob blwyddyn bydd y Gerddorfa’n dwyn ynghyd dros 100 o gerddorion ifanc dawnus o bob cwr o Gymru i ddysgu oddi wrth gerddorion proffesiynol a pherfformio mewn gwyliau a chanolfannau nodedig. Bob blwyddyn, bydd arweinydd rhyngwladol yn arwain y gerddorfa mewn rhaglenni amrywiol o repertoire cerddorfaol. Yn ddiweddar, mae’r Gerddorfa wedi gweithio gydag artistiaid nodedig fel Grant Llewellyn, Paul Daniel, Jac Van Steen a Carlo Rizzi.

Mae Maestro Litton yn arweinydd Americanaidd o fri’n rhyngwladol. Ar hyn o bryd mae’n Gyfarwyddwr Cerdd Cerddorfa Bale Dinas Efrog Newydd, yn Brif Arweinydd Gwadd Cerddorfa Symffoni Singapore ac yn Arweinydd Llawryfog Cerddorfa Symffoni Bournemouth (BSO). Mae’n artist recordio a enillodd Wobr Grammy am ei ddehongliad o Belshazzar’s Feast gyda’r BSO ac mae’n arbenigwr cydnabyddedig ar gerddoriaeth George Gershwin.

Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn gyffrous i fod yn gweithio gydag arweinydd mor fawr ei barch a gwyddom y daw â llawer o frwdfrydedd ac egni i Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru.

Rhaglen: Roeddem am fanteisio ar wybodaeth arbenigol Litton yn y maes hwn ac o’r herwydd rydym wedi dethol Porgy and Bess Symphonic Picture Gershwin, cyfres o beth o hoff gerddoriaeth ac adrannau mwyaf poblogaidd yr opera. Yn ogystal, byddwch yn perfformio darn cymharol newydd o gerddoriaeth gan y cyfansoddwr Cymreig, Mark Bowden; mae ei Three Interludes yn cynnwys cerddoriaeth achlysurol o opera newydd y mae’n ei hysgrifennu ar hyn o bryd ar gyfer Opera Cenedlaethol Cymru. Y darn olaf o’r jig-so fydd Symffoni Rhif 10 Shostakovich – clamp o waith sy’n cynnwys adegau o harddwch tawel, cynnil ac eraill o egni rhyfeddol (a thempo cyflym dros ben). Rydym yn credu bod hon yn rhaglen y bydd y gerddorfa wir yn mwynhau ei pherfformio – allwn ni ddim aros.

Taith Gyngerdd

31 Gorffennaf, 7.30pm Neuadd Prichard-Jones, Bangor

2 Awst, 7.30pm Cadeirlan Tŷ Ddewi, Sir Benfro

3 Awst, 7.30pm Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Bydd y Gerddorfa’n perfformio 3 chyngerdd ledled Cymru’r haf yma, gan gychwyn gyda chyngerdd yn Neuadd Prichard-Jones ym Mangor. Dilynir hyn gyda chyngerdd i gloi Gŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun yn lleoliad hynod Cadeirlan Tŷ Ddewi, cyn cyngerdd terfynol yn Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd ar noson y 3ydd Awst 2019. Fe gysylltwn gyda mwy o wybodaeth ar sut i archebu tocynnau wrth i’r cyngherddau ddod ar werth.

 Rydym hefyd yn trafod y posibilrwydd o gyflwyno cyngerdd gan ensembles siambr wedi eu ffurfio o aelodau’r Gerddorfa. Byddai’r cyngerdd hwn yn cael ei lwyfannu yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth fel rhan o MusicFest. Bydd mwy o fanylion am y cyngerdd hwn yn dilyn yn y Flwyddyn Newydd.