Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru


"I had a wonderful time on the 'Nash' - such an important, beneficial and most importantly fun experience for all and any budding young musicians"

Marged Hall Aelod CGIC 2008-2011

"These young Welsh players possess dedication, technical superiority and attention to detail"

Berliner Morgenpost

Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru oedd y gerddorfa genedlaethol ieuenctid gyntaf i’w sefydlu yn y byd. Mae gan CGIC 70 mlynedd o brofiad o ddarparu profiad hyfforddi o’r radd flaenaf i gerddorion ifanc Cymru a chyflwyno perfformiadau sy’n llawn egni ac angerdd yn gyson. Y Gerddorfa felly sydd ar flaen y gad ym maes cerddoriaeth ieuenctid yng Nghymru.

Mae’r CGIC yn cyflwyno cyngherddau mewn lleoliadau o fri yn y DU a thramor, yn eu plith: Neuadd Dewi Sant (Caerdydd), Neuadd Bridgewater (Manceinion), NCH (Dulyn), The Sage Gateshead, Konzerthaus am Gendarmenmarkt (Berlin), Beethovensaal (Stuttgart), y Salle Erasmus (Strasbourg) ac ar Ynys Ischia yn yr Eidal. Gwahoddir CGIC yn aml i berfformio mewn gwyliau cerddorol rhyngwladol mawreddog yn cynnwys Gŵyl y Tri Chôr, Gŵyl Ryngwladol Abergwaun a Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru.

2019 Cwrs Preswyl: Cadw’r Dyddiad

Dyddiadau: 22ain Gorffennaf – 4ydd Awst 2019 (12 diwrnod yn ystod y cyfnod hwn)
Lleoliad: Prifysgol Y Drindod Dewi Sant, Llambed
Cost: £504 + £36 Cronfa Gymdeithasol (Cyfanswm £540)
Arweinydd: I’w gadarnhau
Perfformiadau: Tri pherfformiad mewn canolfannau i’w penderfynu 

Mae Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru wedi bod yn cynnig hyfforddiant a chyfleoedd perfformio heb eu hail ers dros 70 o flynyddoedd. Bob blwyddyn bydd y Gerddorfa’n dwyn ynghyd dros 100 o gerddorion ifanc dawnus o bob cwr o Gymru i ddysgu oddi wrth gerddorion proffesiynol a pherfformio mewn gwyliau a chanolfannau nodedig. Bob blwyddyn, bydd arweinydd rhyngwladol yn arwain y gerddorfa mewn rhaglenni amrywiol o repertoire cerddorfaol. Yn ddiweddar, mae’r Gerddorfa wedi gweithio gydag artistiaid nodedig fel Grant Llewellyn, Paul Daniel, Jac Van Steen a Carlo Rizzi.

Rydym wrthi’n cynllunio ar gyfer cwrs preswyl cyffrous arall yn 2019 ac rydym yn edrych ymlaen i rannu mwy o wybodaeth yn fuan. Gallwn addo profiad gwych gyda’r cyfle i berfformio ar y lefel uchaf ochr-yn-ochr â cherddorion cytûn, felly paid â cholli dy gyfle – ymgeisia heddiw!

Meini prawf aelodaeth: 

  • Mae CCIC yn derbyn ceisiadau o bobl sydd yn byw yng Nghymru neu a ganwyd yng Nghymru.  
  • Dylai’r ymgeiswyr fod o safon gradd 8 er nad oes rhaid iddyn nhw fod wedi sefyll yr arholiad gradd 8 erbyn y clyweliad.  
  • Ystod oedran yr ensembles fel arfer yw rhwng 16 a 22 oed. Rhaid i’r rhai sy’n cymryd rhan yng nghyrsiau 2019 fod rhwng 16 a 22 ar Awst 31ain 2019 Fe allwn dderbyn pobl iau i’r ensembles lle dangosir talent rhyfeddol. Bydd hyn yn unig yn ôl disgresiwn CCIC. 
  • Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan bobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau a ddarperir gan ddarparwyr gwasanaeth cerddoriaeth ac sy’n cefnogi gweithgarwch yn yr ysgol, coleg a Sir.

Clyweliadau Ensembles Cerddoriaeth 2019

Gogledd Cymru
4ydd Tachwedd

Carmarthen
11eg Tachwedd

Caerdydd
17eg Tachwedd
18fed Tachwedd

Caerdydd
25ain Tachwedd

Caerdydd (Offerynnau Taro yn unig)
2ail Rhagfyr