Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru


“Utterly inspired performance”
Evening Herald

“These young Welsh players possess dedication,technical superiority and attention to detail”
Berliner Morgenpost

Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru oedd y gerddorfa genedlaethol ieuenctid gyntaf i’w sefydlu yn y byd. Mae gan CGIC 70 mlynedd o brofiad o ddarparu profiad hyfforddi o’r radd flaenaf i gerddorion ifanc Cymru a chyflwyno perfformiadau sy’n llawn egni ac angerdd yn gyson. Y Gerddorfa felly sydd ar flaen y gad ym maes cerddoriaeth ieuenctid yng Nghymru.

Mae’r CGIC yn cyflwyno cyngherddau mewn lleoliadau o fri yn y DU a thramor, yn eu plith: Neuadd Dewi Sant (Caerdydd), Neuadd Bridgewater (Manceinion), NCH (Dulyn), The Sage Gateshead, Konzerthaus am Gendarmenmarkt (Berlin), Beethovensaal (Stuttgart), y Salle Erasmus (Strasbourg) ac ar Ynys Ischia yn yr Eidal. Gwahoddir CGIC yn aml i berfformio mewn gwyliau cerddorol rhyngwladol mawreddog yn cynnwys Gŵyl y Tri Chôr, Gŵyl Ryngwladol Abergwaun a Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru.

Manylion Cyrsiau Preswyl 2018 arfaethedig 
Dyddiad: 
Gorffennaf 25ain – Awst 5ed 2018  
Lleoliad:  Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Llambed.  
Cost:  £504 + £36 Cronfa Gymdeithasol (Cyfanswm £540)  Arweinydd:  Carlo Rizzi
Perfformiadau: I gynnwys o leiaf 3 cyngerdd gan gynnwys cydweithrediad gyda Chôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. 

Clyweliadau Ensembles Cerddoriaeth 2018

  • Mae ffurflenni cais ar gyfer ensembles y CCIC ar gael nawr, cliciwch yma 
  • Ceir yma wybodaeth bwysig am y clyweliadau  
  • Ceir manylion am y Cyrsiau Preswyl 2018 isod. 

Meini prawf aelodaeth: 

  • Mae CCIC yn derbyn ceisiadau o bobl sydd yn byw yng Nghymru neu a ganwyd yng Nghymru.  
  • Dylai’r ymgeiswyr fod o safon gradd 8 er nad oes rhaid iddyn nhw fod wedi sefyll yr arholiad gradd 8 erbyn y clyweliad.  
  • Ystod oedran yr ensembles fel arfer yw rhwng 16 a 22 oed. Rhaid i’r rhai sy’n cymryd rhan yng nghyrsiau 2018 fod rhwng 16 a 22 ar Awst 31ain 2018. Fe allwn dderbyn pobl iau i’r ensembles offerynnol (Pres, Cerddorfa a Chwyth) lle dangosir talent rhyfeddol. Bydd hyn yn unig yn ôl disgresiwn CCIC. 
  • Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan bobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau a ddarperir gan ddarparwyr gwasanaeth cerddoriaeth ac sy’n cefnogi gweithgarwch yn yr ysgol, coleg a Sir.