Penodiad Prif Weithredwr

In Cyhoeddiad by Nyaw

National Youth Arts Wales

I'w ryddhau ar unwaith
Mawrth 16eg 2018

Mae Ymddiriedolwyr Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru wrth eu bodd yn cyhoeddi penodiad Gillian Mitchell fel Prif Weithredwr cyntaf y sefydliad. Bydd Gillian yn cymryd ei swydd ar ddiwedd mis Ebrill.

Dywedodd David Jackson, Cadeirydd Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru:

*“National Youth Arts Wales is very lucky to have attracted someone of the calibre of Gillian to be its leader. Her combination of experience, enthusiasm and imagination will lead this newly re-formed organisation into an exciting future for the performing arts in Wales, and for the gifted young performers of Wales in particular.”

Mae gan Gillian yrfa nodedig mewn rheoli'r celfyddydau. Ar hyn o bryd mae hi'n Bennaeth Theatr, Celfyddydau a Diwylliant yn Newport Live, lle mae ei chyfrifoldebau'n cynnwys arwain Theatr a Chanolfan y Celfyddydau y Riverfront. Cyn hynny, bu’n cynnal swyddi uwch yn Belfast, gan gynnwys Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau'r Old Museum a Chyfarwyddwr Rhaglenni'r MAC a oedd yn cynnwys arwain prosiect cyfalaf gwerth £ 18.5 miliwn i greu'r lleoliad.

Meddai Gillian:

*“I am so excited to be taking up this new position. Wales has some extraordinarily talented young people and I believe that National Youth Arts Wales can provide them with fantastic opportunities to develop and realise their potential as performers and broaden their horizons in general.”

Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru sy'n gyfrifol am ensembles ieuenctid cenedlaethol, gan gynnwys Band Pres, Côr, Dawns, Cerddorfa, Theatr a Cherddorfa Chwyth. Yn 2018, bydd yn darparu cyrsiau preswyl dwys sy'n cwmpasu hyfforddiant a pherfformiad ar gyfer mwy na 300 o bobl ifanc o bob cwr o Gymru. Eleni, bydd Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn cael ei chyflwyno mewn partneriaeth â Chwmni Dawns Genedlaethol Cymru a Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ynghyd â Theatr Clwyd a Theatr Genedlaethol Cymru. Bydd yr ensembles cerddorol yn cael eu harwain gan gerddorion nodedig megis Carlo Rizzi, Tim Rhys-Evans, Phil Harper a Pete Harrison. Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn derbyn nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Chelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 029 2063 6466

Er gwybodaeth, dyma trosiad o beth ddwedodd David a Gillian:

"Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn ffodus iawn o fod wedi denu rhywun o safon Gillian i fod yn arweinydd. Bydd ei chyfuniad o brofiad, brwdfrydedd a dychymyg yn arwain y sefydliad newydd hwn i ddyfodol cyffrous i'r celfyddydau perfformio yng Nghymru, ac i berfformwyr ifanc dawnus Cymru yn arbennig. " - David Jackson

"Rydw i’n hynod gyffrous fy mod wedi fy mhenodi i’r swydd newydd hon. Mae gan Gymru pobl ifanc hynod dalentog ac rwy'n credu y gall Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru roi cyfleoedd gwych iddynt ddatblygu a gwireddu eu potensial fel perfformwyr ac ehangu eu gorwelion yn gyffredinol." - Gillian Mitchell

Lawr lwythwch y ddogfen yma.