Clyweliadau Cerddoriaeth a Chôr 2019

In Cyhoeddiad, Clyweliadau by Nyaw

Clyweliadau Cerddoriaeth a Chôr 2019

Mae’n bleser gan CCIC gyhoeddi bod ceisiadau ar gyfer Ensembles Cerddoriaeth 2019 yn AGORED nawr. Mae’r holl wybodaeth bwysig y byddi ei angen i gymryd rhan yn y clyweliadau’r hydref hwn i’w gael ar dudalen Clyweliadau Ensembles Cerddoriaeth a Chôr 2019

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan!

Manylion Clyweliadau Côr 2019

27ain Hydref Gogledd Ddwyrain Cymru
28ain Hydref Gogledd Orllewin Cymru
29ain Hydref Aberystwyth
30ain Hydref Caerfyrddin
31ain Hydref Caerdydd

Manylion Clyweliadau Offerynnol 2019

4ydd Tachwedd Gogledd Cymru
11ed Tachwedd Caerfyrddin
17eg Tachwedd Caerdydd
18fed Tachwedd Caerdydd

TÂL CLYWELIAD

Codir tâl, na ellir ei ad-dalu, o £20 y clyweliad. Sylwer: allwn ni ond derbyn taliadau trwy gerdyn ac mae hyn yn hawdd i’w wneud fel rhan o’r broses ymgeisio ar-lein.

Os hoffet ti ymgeisio ar gyfer mwy nac un ensemble (Cerddorfa, Cerddorfa Chwyth neu Bres) ar yr un offeryn, fe gei un clyweliad a dim ond un ffî fydd yn daladwy.

Fodd bynnag, os hoffet ti gael clyweliad ar wahanol offerynnau (e.e. Telyn a Ffidil), cofia gwblhau ffurflen ymgeisio wahanol ar gyfer pob offeryn, byddi’n cael gwahanol glyweliadau ac felly bydd ffî’n daladwy ar gyfer pob gwahanol glyweliad.

Criteria Clyweliadau:

  • Mae CCIC yn derbyn ceisiadau o bobl sydd yn byw yng Nghymru neu a ganwyd yng Nghymru.  
  • Dylai’r ymgeiswyr fod o safon gradd 8 er nad oes rhaid iddyn nhw fod wedi sefyll yr arholiad gradd 8 erbyn y clyweliad.  
  • Ystod oedran yr ensembles fel arfer yw rhwng 16 a 22 oed. Rhaid i’r rhai sy’n cymryd rhan yng nghyrsiau 2019 fod rhwng 16 a 22 ar Awst 31ain 2019. Fe allwn dderbyn pobl iau i’r ensembles offerynnol (Pres, Cerddorfa a Chwyth) lle dangosir talent rhyfeddol. Bydd hyn yn unig yn ôl disgresiwn CCIC. 
  • Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan bobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau a ddarperir gan ddarparwyr gwasanaeth cerddoriaeth ac sy’n cefnogi gweithgarwch yn yr ysgol, coleg a Sir.