Ceisiadau ar agor!

Mae’n bleser gan CCIC gyhoeddi bod ceisiadau ar gyfer Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2019 yn agored nawr ac ar gael yma.

Ffurflen Gais Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2019

Taflen Wybodaeth Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2019

Dyma rai gwybodaeth bwysig y byddi ein hangen i gymryd rhan yn ein Gweithdai clyweliadau yn y Gwanwyn yma

Beth i ddod gyda chi?

• Dylech wisgo eich dillad dawnsio arferol, rydym am i chi fod yn gyfforddus ond mae angen i ni allu gweld sut rydych yn symud felly peidiwch â gwisgo eitemau llac na llawer o haenau.
• Dylech fod yn droednoeth neu wisgo sanau (dim esgidiau bale/jazz/esgidiau hyfforddi)
• Dylech ddod â photel ddŵr a/neu ddiodydd oer o’ch dewis (nid pop), ac unrhyw ffrwythau/byrbrydau angenrheidiol i’ch cynnal drwy’r clyweliad.

Beth y gallwch ei ddisgwyl mewn clyweliad DGIC?

Byddwch yn cymryd rhan mewn dosbarth techneg gyfoes, yn dysgu darn o repertoire ac yn cyflawni tasg greadigol. Bydd yr ymgeiswyr i gyd yn aros yn y stiwdio pan fydd y clyweliadau’n digwydd. Nid oes angen i chi baratoi unrhyw beth ymlaen llaw. Mae’n bwysig eich bod yn cyrraedd y clyweliad yn gorfforol iach, heb unrhyw anafiadau ac yn llawn brwdfrydedd.

Pwy fydd yn arwain y Clyweliad?

Bydd clyweliadau yn cael ei arwain gan Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Os oes amheuaeth – gofynnwch!

Os oes gennych UNRHYW ymholiadau am eich clyweliad Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru neu’n gyffredinol, cysylltwch â’r swyddfa ar 029 2063 6466 neu jamiejenkins@nyaw.org.uk

Os bydd gennych unrhyw broblemau ar ddiwrnod eich clyweliad, ffoniwch 07972 795 969 i roi gwybod i ni.

Y cyfan sydd ar ôl i’w ddweud yw pob lwc – edrychwn ymlaen at eich gweld yn y clyweliad!