Clyweliadau Ensembles Cerddoriaeth 2018

In Ceisiadau, Clyweliadau by Nyaw

  • Mae ffurflenni cais ar gyfer ensembles y CCIC ar gael nawr, cliciwch yma
  • Ceir yma wybodaeth bwysig am y clyweliadau
  • Ceir manylion am y Cyrsiau Preswyl 2018 isod.

Manylion y clyweliadau
Ionawr 6ed & 7fed  Caerdydd- clyweliadau offerynnol yn unig.
Ionawr 13eg & 14eg  Caerfyrddin – clyweliadau offerynnol a chorawl.
Ionawr 20fed & 21ain  Gogledd Cymru – clyweliadau offerynnol a chorawl.
Ionawr 27ain & 28ain  Caerdydd – clyweliadau corawl yn unig.

FFI’R CLYWELIAD: Bydd tâl o £ 20 fesul clyweliad. NI ellir ei ad-dalu. Fodd bynnag, bydd y bobl ifanc sydd yn cael clyweliad yn yr un grŵp offerynnol ar gyfer mwy nag un ensemble (Cerddorfa, Chwyth , Pres) yn talu unwaith yn unig oherwydd dim ond un clyweliad fydd.
DS – Rydym yn awyddus i sicrhau na chaiff neb ei atal rhag gwneud cais am Ensembles CCIC am resymau ariannol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon ynglŷn â’r ffi, cysylltwch â swyddfa CCIC cyn gynted â phosib.

Meini prawf y clyweliad:

  • Mae CCIC yn derbyn ceisiadau o bobl sydd yn byw yng Nghymru neu a ganwyd yng Nghymru.
  • Dylai’r ymgeiswyr fod o safon gradd 8 er nad oes rhaid iddyn nhw fod wedi sefyll yr arholiad gradd 8 erbyn y clyweliad.
  • Ystod oedran yr ensembles fel arfer yw rhwng 16 a 22 oed. Rhaid i’r rhai sy’n cymryd rhan yng nghyrsiau 2018 fod rhwng 16 a 22 ar Awst 31ain 2018. Fe allwn dderbyn pobl iau i’r ensembles offerynnol (Pres, Cerddorfa a Chwyth) lle dangosir talent rhyfeddol. Bydd hyn yn unig yn ôl disgresiwn CCIC.
  • Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan bobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau a ddarperir gan ddarparwyr gwasanaeth cerddoriaeth ac sy’n cefnogi gweithgarwch yn yr ysgol, coleg a Sir.