Clyweliadau Ensembles Cerddoriaeth a Chôr 2019

Mae’n bleser gan CCIC gyhoeddi bod ceisiadau ar gyfer Ensembles Cerddoriaeth 2019 yn agored nawr ac ar gael yma ar dudalen Clyweliadau Ensembles Cerddoriaeth a Chôr 2019. Mae’r holl wybodaeth bwysig y byddi ei angen i gymryd rhan yn y clyweliadau’r hydref hwn i’w gael isod a cheir hyd i’r pecynnau clyweliad ar gyfer pob offeryn a’r côr. Gallwch chi ffeindio'r linc i'n ffurflenni cais ar-lein hefyd.

Noder: Diolch yn fawr iawn i'r rhai sydd wedi gwneud cais hyd yma ar gyfer clyweliadau Ensembles Cerddoriaeth a Chôr 2019. Paid ag anobeithio os ydych chi'n credu eich bod chi wedi colli'ch cyfle. Rydym ni'n ymestyn y dyddiad cau tan Ddydd Gwener 19eg o Hydref

Byddwn yn cadarnhau lleoliadau'r clyweliadau cerddoriaeth dros yr wythnosau nesaf, felly cadwch lygad yma….

Cynhelir clyweliadau Offerynnau Taro ar ddyddiad ar wahȃn

Mae dyddiadau a lleoliadau Cyrsiau Preswyl 2019 isod. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan!

Ffurflenni Cais

Ffurflen Gais Ensembles Cerddoriaeth 2019

Ffurflen Gais Côr 2019

Pecynnau Clyweliad

Pecyn Clyweliad Côr

Pecyn Clyweliad Basŵn

Pecyn Clyweliad Sielo

Pecyn Clyweliad Clarinét

Pecyn Clyweliad Bas Dwbl

Pecyn Clyweliad Ewffoniwm & Bariton

Pecyn Clyweliad Ffliwt

Pecyn Clyweliad Corn Ffrengig

Pecyn Clyweliad Telyn

Pecyn Clyweliad Obo

Pecyn Clyweliad Offerynnau Taro

Pecyn Clyweliad Sacsoffon

Pecyn Clyweliad Corn Tenor

Pecyn Clyweliad Trombôn

Pecyn Clyweliad Trwmpet, Cornet & Corn Flugel

Pecyn Clyweliad Tiwba Bas Eb & Bas Bb

Pecyn Clyweliad Fiola

Pecyn Clyweliad Ffidl

Dyma rywbeth o Dȋm CCIC i'ch helpu chi paratoi am glyweliadau