Ceisiadau ar agor!

Mae’n bleser gan CCIC gyhoeddi bod ceisiadau ar gyfer Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2019 yn agored nawr ac ar gael yma.

Ffurflen Gais Theatr Cenedlaethol Ieuenctid 2019

Taflen Wybodaeth Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2019

Dyma rai gwybodaeth bwysig y byddi ein hangen i gymryd rhan yn ein Gweithdai clyweliadau yn y Gwanwyn yma

Beth ddylet ti ddod gyda thi?

• Cofia sicrhau dy fod yn gwisgo dillad ac esgidiau pwrpasol, cyfforddus gan y bydd y clyweliad yn cynnwys gweithgareddau corfforol.
• Cofia ddod a digon o ddŵr gyda thi
• Cofia ddod ag unrhyw ffrwythau / byrbrydau y byddi eu hangen i dy gynnal trwy gydol y clyweliad.

Beth alli di ei ddisgwyl mewn Clyweliad ThCIC?

Byddi’n cymryd rhan mewn gweithdy clyweliadau grŵp ble bydd ffocws ar dy sgiliau a’th hyblygrwydd mewn actio a byrfyfyrio, gwaith sgript / testun, symud a llais.

Fydd dim angen iti baratoi gwaith ymlaen llaw. Mae’n bwysig iti ddod i’r clyweliad gyda meddwl agored ac yn llawn ysgogiad.

Pwy fydd yn arwain y Clyweliad?

Caiff y clyweliadau eu harwain gan Theatr Clwyd ac ymarferwyr gwadd.

Os wyt ti’n ansicr – cofia holi!

Os oes gennyt UNRHYW gwestiynau am dy glyweliad gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru, neu’n gyffredinol, cofia gysylltu â’r swyddfa ar 029 20263 6466 neu gyda jamiejenkins@nyaw.org.uk

Os cei unrhyw drafferthion ar ddiwrnod dy glyweliad, cofia ffonio 07792825230 i roi gwybod inni.

Y cyfan sydd ar ôl i’w ddweud yw POB LWC – fe edrychwn ymlaen at dy weld yn dy glyweliad!