Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru


“NYCW sang their hearts out”
Western Mail

“When I was in the choir I got the chance to sing with Bryn Terfel and it’s something I’ll never forget”
Katherine Jenkins, soprano

Ffurfiwyd Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru gan Tŷ Cerdd (fel Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru) ym 1984, i gefnogi traddodiad corawl hirsefydlog Cymru yn ogystal â’r datblygu sydd ei angen er mwyn i’r traddodiad hwnnw ffynnu. Ar Hydref y 1af 2017, fe wnaeth rheolaeth y Côr a’r pump ensemble arall drosglwyddo i Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Daw aelodau’r Côr, pob un ohonynt rhwng 16 a 22 oed, o bob rhan o Gymru, a byddant yn mynychu clyweliadau bob blwyddyn. Mae prif waith y Côr yn canolbwyntio ar gwrs preswyl haf, sydd yn cynnwys hyfforddiant gan diwtoriaid ac arweinwyr proffesiynol, a chyfres o gyngherddau.

Dyddiadau’r Cwrs Preswyl

Dyddiadau: 23ain Awst – 1af Medi 2019
Lleoliad: Prifysgol Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin
Cost:  £480
Arweinydd: Tim Rhys Evans

Yn dilyn blwyddyn gyntaf lwyddiannus iawn fel Arweinydd Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, bydd Tim yn dychwelyd i arwain y Côr yn 2019 gan adeiladu ar y llwyddiant yma. Mae Tim wedi arbenigo mewn arwain corawl ers 1997 ac mae wedi gweithio gyda nifer o ensembles lleisiol, yn cynnwys Opera Cenedlaethol Cymru a Serendipity. Yn 2000 sefydlodd Tim gôr Only Men Aloud gan fynd ymlaen i ennill Last Choir Standing ar BBC1. O ganlyniad i lwyddiant OMA, llwyddodd Tim i ddilyn ei freuddwyd i annog cymaint â phosibl o bobl ifanc i fwynhau canu ac yn 2010 sefydlodd Only Boys Aloud ac Only Kids Aloud ar gyfer plant iau.

Mae Tim yn frwd dros annog pobl ifanc i ganu ac, fel cyn-aelod, mae’n frwd hefyd am Gôr Ieuenctid Cenedlaethol Cymru. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Tim eto eleni.

Rhaglen: Fe wnaeth repertoire y llynedd ddarparu ystod eang o brofiadau cerddorol i’r aelodau yn amrywio o Palestrina i Stevie Wonder. Rydym yn gweithio gyda Tim i greu rhaglen arall o gerddoriaeth fydd yn eich herio a’ch cyffroi ac yn parhau i arddangos yr ystod eang o arddulliau corawl a berfformiwyd gan y côr yn 2018. Bu caneuon Eric Whitacre yn ddewis poblogaidd y llynedd ac eleni byddwn yn anelu i ychwanegu’r ddau waith olaf i’r cylch hwnnw. Byddwn hefyd yn dathlu cerddoriaeth o Gymru, gan berfformio Gwyn eu Byd y Rhai Pur o Galon, Mansel Thomas a The Phoenix and the Turtle gan Huw Watkins. Fe roddwn wybod ichi wrth inni ychwanegu mwy o ddarnau i’r rhaglen.

Bydd y Côr yn perfformio 3 chyngerdd ledled Cymru’r haf yma, gan gychwyn gyda chyngerdd yn Neuadd Prichard-Jones ym Mhrifysgol Bangor, cyngerdd yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ac yna cyngerdd olaf yn Neuadd Dora Stoutzker yng Nghaerdydd. Yn ogystal, bydd y Côr yn recordio gwasanaeth ar gyfer rhaglen Sunday Worship Radio 4 gan ddefnyddio’r capel ar safle Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin. Gyda chynulleidfa niferus, bydd y darllediad hwn yn ffordd wych i sicrhau sylw i’r Côr

Taith Gyngerdd

30 Awst, 7.30pm Neuadd Prichard-Jones, Bangor

Archebu ar-lein

31 Awst, 7.30pm Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Swyddfa Docynnau Canolfan y Celfyddydau Aber: 019 7062 3232 neu archebu ar-lein

1 Medi, 4pm Neuadd Dora Stoutzker, CBCDC, Caerdydd

Swyddfa Docynnau CBCDC: 029 2039 1391 neu archebu ar-lein