Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru


“NYCW sang their hearts out”
Western Mail

“When I was in the choir I got the chance to sing with Bryn Terfel and it’s something I’ll never forget”
Katherine Jenkins, soprano

Ffurfiwyd Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru gan Tŷ Cerdd (fel Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru) ym 1984, i gefnogi traddodiad corawl hirsefydlog Cymru yn ogystal â’r datblygu sydd ei angen er mwyn i’r traddodiad hwnnw ffynnu. Ar Hydref y 1af 2017, fe wnaeth rheolaeth y Côr a’r pump ensemble arall drosglwyddo i Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Daw aelodau’r Côr, pob un ohonynt rhwng 16 a 22 oed, o bob rhan o Gymru, a byddant yn mynychu clyweliadau bob blwyddyn. Mae prif waith y Côr yn canolbwyntio ar gwrs preswyl haf, sydd yn cynnwys hyfforddiant gan diwtoriaid ac arweinwyr proffesiynol, a chyfres o gyngherddau.

Mae’r cwrs preswyl Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2019 wedi gorffen. Bydd gwybodaeth i gyd ynglŷn â chlyweliadau am Gôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2020 yn cael ei chyhoeddi ar ein gwefan newydd yn fuan

Arwyddwch yma am newyddion diweddaraf CCIC