Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru


“NYCW sang their hearts out”
Western Mail

“When I was in the choir I got the chance to sing with Bryn Terfel and it’s something I’ll never forget”
Katherine Jenkins, soprano

Ffurfiwyd Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru gan Tŷ Cerdd (fel Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru) ym 1984, i gefnogi traddodiad corawl hirsefydlog Cymru yn ogystal â’r datblygu sydd ei angen er mwyn i’r traddodiad hwnnw ffynnu. Ar Hydref y 1af 2017, fe wnaeth rheolaeth y Côr a’r pump ensemble arall drosglwyddo i Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Daw aelodau’r Côr, pob un ohonynt rhwng 16 a 22 oed, o bob rhan o Gymru, a byddant yn mynychu clyweliadau bob blwyddyn. Mae prif waith y Côr yn canolbwyntio ar gwrs preswyl haf, sydd yn cynnwys hyfforddiant gan diwtoriaid ac arweinwyr proffesiynol, a chyfres o gyngherddau.

Manylion Cyrsiau Preswyl 2018 arfaethedig: 

Dyddiad:  Gorffennaf 25ain – Awst 5ed 2018   

Lleoliad:  Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Llambed.  

Cost:  £504 + £36 Cronfa Gymdeithasol (Cyfanswm £540 – Mae ysgoloriaethau ar gael trwy Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Arweinydd:  Tim Rhys Evans

Perfformiadau: I gynnwys o leiaf 3 cyngerdd yn cynnwys cydweithrediad gyda Cherddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru. 

Clyweliadau Ensembles Cerddoriaeth 2018

Meini prawf aelodaeth: 

  • Mae CCIC yn derbyn ceisiadau o bobl sydd yn byw yng Nghymru neu a ganwyd yng Nghymru.  
  • Dylai’r ymgeiswyr fod o safon gradd 8 er nad oes rhaid iddyn nhw fod wedi sefyll yr arholiad gradd 8 erbyn y clyweliad.  
  • Ystod oedran yr ensembles fel arfer yw rhwng 16 a 22 oed. Rhaid i’r rhai sy’n cymryd rhan yng nghyrsiau 2018 fod rhwng 16 a 22 ar Awst 31ain 2018. Fe allwn dderbyn pobl iau i’r ensembles offerynnol (Pres, Cerddorfa a Chwyth) lle dangosir talent rhyfeddol. Bydd hyn yn unig yn ôl disgresiwn CCIC. 
  • Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan bobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau a ddarperir gan ddarparwyr gwasanaeth cerddoriaeth ac sy’n cefnogi gweithgarwch yn yr ysgol, coleg a Sir.

Am fwy o wybodaeth: Cwrs Preswyl 2018

GWNEWCH GAIS YMA