Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru


“NYCW sang their hearts out”
Western Mail

“When I was in the choir I got the chance to sing with Bryn Terfel and it’s something I’ll never forget”
Katherine Jenkins, soprano

Ffurfiwyd Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru gan Tŷ Cerdd (fel Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru) ym 1984, i gefnogi traddodiad corawl hirsefydlog Cymru yn ogystal â’r datblygu sydd ei angen er mwyn i’r traddodiad hwnnw ffynnu. Ar Hydref y 1af 2017, fe wnaeth rheolaeth y Côr a’r pump ensemble arall drosglwyddo i Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Daw aelodau’r Côr, pob un ohonynt rhwng 16 a 22 oed, o bob rhan o Gymru, a byddant yn mynychu clyweliadau bob blwyddyn. Mae prif waith y Côr yn canolbwyntio ar gwrs preswyl haf, sydd yn cynnwys hyfforddiant gan diwtoriaid ac arweinwyr proffesiynol, a chyfres o gyngherddau.

2019 Cwrs Preswyl: Cadw’r Dyddiad

Dyddiadau: 23ain Awst – 1af Medi 2019
Lleoliad: Prifysgol Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin
Cost: £420 + £30 Cronfa Gymdeithasol (Cyfanswm £450)
Arweinydd: Tim Rhys Evans
Perfformiadau: Tri pherfformiad mewn canolfannau i’w penderfynu

 Pleser o’r mwyaf i Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yw cadarnhau mai Tim Rhys Evans fydd arweinydd Côr CIC 2019. Fe wnaeth Tim waith ysgubol gyda’r côr yn 2018, a berfformiodd raglen hynod o amrywiol yn llawn cerddoriaeth heriol a hynny i safon uchel iawn. Y flwyddyn nesaf rydym yn anelu i adeiladu ar y llwyddiant yma, gweithio gyda mwy o gantorion ifanc a pherfformio rhagor o gerddoriaeth wych. Bydd Côr CIC 2019 yn gweithio unwaith eto gyda’r tiwtoriaid proffesiynol gorau ac yn darparu cyfleoedd perfformio proffil uchel ledled Cymru. Paid â cholli dy gyfle i gynrychioli Cymru ar y lefel uchaf ac i wneud ffrindiau oes ar yr un pryd!

Meini prawf aelodaeth: 

  • Mae CCIC yn derbyn ceisiadau o bobl sydd yn byw yng Nghymru neu a ganwyd yng Nghymru.
  • Dylai’r ymgeiswyr fod o safon gradd 8 er nad oes rhaid iddyn nhw fod wedi sefyll yr arholiad gradd 8 erbyn y clyweliad.
  • Ystod oedran yr ensembles fel arfer yw rhwng 16 a 22 oed. Rhaid i’r rhai sy’n cymryd rhan yng nghyrsiau 2019 fod rhwng 16 a 22 ar Awst 31ain 2019. Fe allwn dderbyn pobl iau i’r ensembles lle dangosir talent rhyfeddol. Bydd hyn yn unig yn ôl disgresiwn CCIC.
  • Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan bobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau a ddarperir gan ddarparwyr gwasanaeth cerddoriaeth ac sy’n cefnogi gweithgarwch yn yr ysgol, coleg a Sir.

2019 Clyweliadau Côr

Gogledd Cymru
28ain Hydref

Caerfyrddin
29ain Hydref

Caerdydd
30ain Hydref

Caerdydd
1af Rhagfyr

Gogledd-Ddwyrain Cymru
10fed Rhagfyr

Caerdydd
11fed Rhagfyr