Cyngherddau Haf Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2019

In Heb Gategori by Nyaw

Mae’r haf yn prysur ddod ac rydym yn hynod o gyffrous i lansio cyfres cyngherddau haf Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn swyddogol #cyngherddauhaf19
Gan ddwyn ynghyd y goreuon o blith cerddorion ifanc Cymru, bydd yr ensembles cerddoriaeth ieuenctid cenedlaethol ar daith ledled Cymru yn perfformio rhaglenni o’r safon uchaf dan arweiniad arweinyddion byd-enwog.
Yn ogystal, bydd cyrsiau preswyl Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn gweithio’n brysur dros yr haf ac rydym yn ysu i rannu peth o’r gwaith cyffrous gaiff ei greu gan yr ensembles talentog hyn ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Cewch hyd i fanylion y cyngherddau a ble i brynu tocynnau yma:

Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru mewn Cyngerdd 26ain-28ain o Orffennaf Concert

Aberystwyth
Canolfan y Celfyddydau Abersystwyth

Biwmaris
Canolfan Beaumaris

Caerdydd
Neuadd Dora Stoutzker, CBCDC

Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru mewn Cyngerdd 31ain o Orffennaf – 3ydd o Awst

Bangor
Neuadd Prichard-Jones, Bangor

Tyddewi
Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Sir Penfro

Caerdydd
Neuadd Dewi Sant

Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru mewn Cyngerdd 30ain o Awst – 1af o Fedi

Bangor
Neuadd Prichard-Jones, Bangor

Aberystwyth
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Caerdydd
Neuadd Dora Stoutzker, CBCDC