Cysylltu


Ein cyfeiriad a manylion cysylltu yw:

Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Canolfan Mileniwm Cymru
Bute Place
Bae Caerdydd
CF10 5AL

029 2063 6466

Tîm Staff


Kate Breeze Gweinyddwr Celfyddydol dan Hyfforddiant
katebreeze@nyaw.org.uk

Alex James Cynhyrchydd Cynorthwyol
alexjames@nyaw.org.uk

Matthew Jones Uwch Gynhyrchydd
matthewjones@nyaw.org.uk

Gillian Mitchell Prif Rheolwr
gillianmitchell@nyaw.org.uk

Bwrdd Cyfarwyddwyr


Christine Lewis, OBE
David Jackson, Cadeirydd
Fflur Jones
Karen Pimbley
Lowri Johnston
Mathew Milsom
Mathew Talfan
Rhian Hutchings

Cymorth


Rydym yn ddiolchgar i’r canlynol am gymorth ariannol:

Cyngor Celfyddydau Cymru
Y Loteri Genedlaethol
Llywodraeth Cymru
Ymddiriedolaeth Elusen Colwinston
The Backstage Trust