Cysylltu


Ein cyfeiriad a manylion cysylltu yw:

Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Canolfan Mileniwm Cymru
Bute Place
Bae Caerdydd
CF10 5AL

029 2063 6466

Tîm Staff


Gillian Mitchell Prif Weithredwraig 
gillianmitchell@nyaw.org.uk

Matthew Jones Uwch Gynhyrchydd
matthewjones@nyaw.org.uk

Megan Childs Cynhyrchydd (Theatr)
meganchilds@nyaw.org.uk

James  Jenkins Cynhyrchydd (Dawns)
jamiejenkins@nyaw.org.uk

Alex James  Cynhyrchydd Cynorthwyol 
alexjames@nyaw.org.uk

Angharad Davies  Swyddog Gweithredol Marchnata Llawrydd
angharaddavies@nyaw.org.uk

Kate Breeze Gweinyddwraig Gelfyddydau dan Hyfforddiant
katebreeze@nyaw.org.uk

Bwrdd Cyfarwyddwyr


David Jackson, Cadeirydd
Bryan Hughes
Christine Lewis, OBE
Fflur Jones
Karen Pimbley
Mathew Milsom
Mathew Talfan
Rhian Hutchings

Cymorth


Rydym yn ddiolchgar i’r canlynol am gymorth ariannol:

Cyngor Celfyddydau Cymru
Y Loteri Genedlaethol
Llywodraeth Cymru
Ymddiriedolaeth Elusen Colwinston
The Backstage Trust