Dawns Cenedlaethol Ieuenctid Cymru


“The future of dance”
Big Issue Cymru

“So cutting edge it should only be approached with protective clothing”
Buzz Magazine

Mae DGIC yn darparu cyfleoedd hyfforddi a pherfformio o’r radd flaenaf i rai o ddawnswyr ifanc mwyaf talentog ac ymrwymedig Cymru. Mae’n cydio yn egni a brwdfrydedd pobl ifanc dros ddawns a dawnsio, ac yn sianelu hyn yn rym creadigol a chyfoes sy’n dathlu’r Dawns Ieuenctid gorau yng Nghymru heddiw.

CLYWELIADAU DAWNS 2018

Dawns Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2018
Yn 2018, bydd Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â chwmni dawns genedlaethol Cymru (Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, neu NDCWales) i ddarparu profiad hyfforddi dwys i ysbrydoli dawnswyr ifanc mwyaf talentog ac ymroddedig Cymru.
 
Mewn rhaglen a ddyfeisiwyd gan Coreograffydd Preswyl NDCWales, Caroline Finn, a Chyfarwyddwr Ymarfer, Lee Johnston, rydym yn anelu at roi profiad i’r rhai sy’n cymryd rhan a fydd yn darlunio bywyd dawnsiwr cwmni, gan drochi nhw mewn amgylchedd proffesiynol, a’u dodi i weithio gyda rhai o’r artistiaid dawns fwyaf cyffrous sy’n gweithio yn y DU – a thu hwnt – heddiw. Ein nod yw ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ddawnswyr yng Nghymru.
 
Pwy sy’n gymwys?
Rydym yn chwilio am ddawnswyr ifanc talentog rhwng 16 a 22 oed sy’n byw yng Nghymru, neu cafodd eu geni yng Nghymru, sy’n cymryd rhan mewn dosbarthiadau dawns yn rheolaidd trwy eu hysgol / coleg, ysgol ddawns breifat a / neu gyda’u cwmni dawns ieuenctid lleol.
 
Byddwn yn dewis aelodau’r ensemble DCIC trwy broses glyweliad.

Am rhagor o wybodaeth, cliciwch yma: DGIC Canllawiau Ceisiadau 2018

I lenwi ffurflen cais arlein, cliciwch yma