Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru


“The future of dance”
Big Issue Cymru

“So cutting edge it should only be approached with protective clothing”
Buzz Magazine

Mae DGIC yn darparu cyfleoedd hyfforddi a pherfformio o’r radd flaenaf i rai o ddawnswyr ifanc mwyaf talentog ac ymroddedig Cymru. Mae’n harneisio egni a chyffro brwdfrydedd pobl ifanc ynghylch dawns a dawnsio, gan ei sianelu’n rym creadigol, cyfoes sy’n dathlu’r gorau mewn Dawns Ieuenctid yng Nghymru heddiw.

Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2018
Yn 2018, gweithiodd Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru mewn partneriaeth â chwmni dawns genedlaethol Cymru (Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, neu CDCCymru) i drosglwyddo profiad hyfforddiant trylwyr, wedi ei arwain gan ymarferwyr proffesiynol, er mwyn ysbrydoli dawnswyr ifanc mwyaf talentog ac ymroddedig Cymru. Mewn rhaglen a ddyfeisiwyd gan Goreograffydd Preswyl CDCCymru, Caroline Finn, a’r Gyfarwyddwraig Ymarfer, Lee Johnston, fe roddwyd cipolwg unigryw i’n haelodau ar fywyd dawnswyr cwmni, eu trochi mewn amgylchedd proffesiynol, a rhoddwyd cyfle iddynt weithio gyda rhai o’r artistiaid dawns mwyaf cyffrous sy’n gweithio yn y DU – a thu hwnt – heddiw.

Ein nod yw ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ddawnswyr yng Nghymru. Byddwn yn parhau â‘n partneriaeth gyda CCDCymru yn 2019 fel y gallwn guradu a throsglwyddo profiad preswyl unigryw sy’n cyflawni ein huchelgais ar gyfer doniau ifanc. Os oes gennyt ddiddordeb dod i glyweliad ar gyfer Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2019, mae croeso iti gysylltu â ni unrhyw bryd er mwyn inni anfon gwybodaeth atat wrth i ddyddiadau gael eu cadarnhau.

Cynhelir clyweliadau mewn nifer o leoliadau ar draws Cymru ddechrau 2019 a byddwn yn chwilio am ddawnswyr ifanc talentog 16-22 mlwydd oed sy’n byw neu ac aned yng Nghymru ac sy’n cymryd rhan yn rheolaidd mewn dosbarthiadau dawns trwy eu hysgol/coleg, ysgol ddawns breifat a/neu gyda’u cwmni dawns ieuenctid lleol.

2019 Cwrs Preswyl: Cadw’r dyddiad

Dyddiadau: 11eg o Awst – 17eg o Awst 2019
Lleoliad: Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, y Tŷ Dawns, Bae Caerdydd

Manylion pellach i’w rhyddhau’n fuan!