Cynllun Llysgenhadon CCIC


Ydych chi yn alumni diweddar o un o ensemblau Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru?

Hoffech chi ymuno â’n Cynllun Llysgenhadon?

Mae’r cyfle gwirfoddol a hyblyg yma yn ffordd o feithrin sgiliau cyflogadwyedd allweddol tra’n cynrychioli sefydliad celfyddydol cenedlaethol yn ein cyngherddau a digwyddiadau a hefyd cadw mewn cysylltiad â chymuned CCIC.

Gwelwch y disgrifiad swyddogaeth isod a nodwch eich diddordeb trwy lenwi'r ffurflen

Disgrifiad swyddogaeth Llysgenhadon CCIC

Ffurflen Gais Llysgenhadon CCIC