Cyn-aelod Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn y Briodas Frenhinol

In Cyhoeddiad, Cyn-aelod by Nyaw

Fe siaradon ni i gyn-aelod Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru - Elin Manahan Thomas - ar sut deimlad oedd hi i berfformio ym mhriodas y Tywysog Harry a Meghan Marckle a pha ran oedd gennym yn ei datblygiad.

Ro’n i wrth fy modd yn derbyn y gwahoddiad i ganu yn y Briodas Frenhinol. Rwy’n ei chael hi’n fraint i ganu mewn unrhyw briodas, ac mae’n beth hyfryd cael bod yn rhan o ddiwrnod arbennig pâr priodasol. Ond ro’n i’n deall o’r cychwyn cynta y byddai’r briodas hon yn un ddenai sylw’r byd! Yn benna oll, ro’n i’n hapus â’r dewis o gerddoriaeth: dyna ffordd hyfryd i’r briodferch gyrraedd yr allor. Mae pawb yn gwybod fy mod i’n ffan o Gerddoriaeth Gynnar, ac yn fy marn i chewch chi neb gwell na Handel. Dechreuodd fy nghariad at Gerddoriaeth Faroc yn gynta gyda Chôr Bach Abertawe a John Hugh Thomas, ac yna gyda Chôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Yn ystod fy nghyrsiau CCIC dan arweiniad John Hugh ac yna Simon Halsey, fe ddes i ar draws gerddoriaeth i siwtio fy llais, a chynhyrfu fy enaid. Fe ddysgon ni ddarnau o’r Dadeni, lan at ddarnau cyfoes, a theithio yn ein harddull cerddorol o Gymru, i Rwsia, America, yr Affrig a thu hwnt ymhellach. Tyfodd fy amgyffred o, ac angerdd tuag at, ganu yn ein cyrsiau corawl, ac ar ben hynny fe wnes i ffrindiau am oes. Fydden i byth wedi dychmygu, yng Nghyncoed am 1993, y bennen i lan yn canu yng Nghapel San Siôr yn Windsor, yn rhan o ddigwyddiad hanesyddol, ond fe fydda i wastad yn ddiolchgar i CCIC am fy ngosod ar y llwybr cerddorol yn y lle cyntaf.
Elin Manahan Thomas
Image

Darllenwch holl broffil Elin Manahan Thomas yma.

Mi fydd Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ar gylchdaith yr haf yma gydag arweinydd Tim Rhys Evans (OBE). Prynwch docynnau trwy'r dudalen Digwyddiadau a gadewch i ni wybod os ydych chi'n dod gyda #CCIC2018