Image

Ymunwch â Thȋm Celfyddydau Cenedlaethol Ieunctid Cymru

 Swydd Cynhyrchydd dan Hyfforddiant

Cynigir y swydd hon fel rhan o ymrwymiad Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru i annog mwy o bobl ifanc o amrywiol gefndiroedd i ystyried gyrfa yn y diwydiannau creadigol. Mae’r rôl Cynhyrchydd dan Hyfforddiant yn gytundeb cyfnod penodol tan ddiwedd mis Awst 2020 ac mae wedi ei anelu’n benodol at raddedigion diweddar o brifysgolion Cymru sydd o gefndiroedd incwm isel sy’n anelu i gychwyn gyrfa yn y celfyddydau.

Byddi’n treulio dy ddiwrnod gwaith arferol yn aml-dasgio; o ateb ymholiadau dros y ffôn neu roi cefnogaeth weinyddol i dîm staff CCIC i baratoi cytundebau, trafod gyda phobl ifanc sy’n cymryd rhan yn ein gweithgareddau a defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol. Byddi hefyd yn helpu i gynhyrchu clyweliadau a chyrsiau preswyl blynyddol CCIC, gan gefnogi gwaith y prif-gynhyrchydd ar bob un. Neu efallai y byddi’n cefnogi ein gwaith allgymorth ledled Cymru, ar brosiectau sy’n ein helpu i ymgysylltu â mwy o bobl ifanc. Mae llawer o’r gwaith yn galw am feddwl dyfeisgar, gyda phwyslais mawr ar fanylion a’r gallu i gyfathrebu’n dda.

Bydd rhai dyddiau’n galw am reoli digwyddiadau hefyd, a gofynnir iti gynrychioli CCIC mewn cyfarfodydd a digwyddiadau. Rydym yn dîm o staff cadarnhaol, croesawus, sy’n gweithio’n galed. Ar hyn o bryd, mae’r tîm yn cynnwys 4 aelod llawn amser a 2 aelod rhan amser. Mae rhai o rolau allweddol CCIC yn gweithio oriau hyblyg ac ar hyn o bryd mae gennym un aelod o’r tîm sydd wedi ei leoli yng Ngogledd Cymru. Ond byddwn yn cwrdd yn rheolaidd fel tîm i gynllunio a hyfforddi. Bydd y Cynhyrchydd dan Hyfforddiant yn helpu i reoli cyfathrebiadau mewnol yn ogystal â rhai allanol gyda’n pobl ifanc a rhanddeiliaid eraill.

Bydd dy swydd wedi ei lleoli yn ein swyddfeydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, ond bydd angen iti deithio i rannau eraill o Gymru ar brydiau, er enghraifft yn ystod cyrsiau preswyl, clyweliadau a pherfformiadau. Darperir cludiant a llety ble fo angen.

Sut gallwch chi ymgeisio?

Gwela’r pecyn recriwtio isod am fanylion ar sut i ymgeisio. Cofia wneud yn siŵr ein bod yn derbyn dy gais, erbyn 5pm ar Ddydd Llun 22 Gorffennaf trwy ei anfon at nyaw@nyaw.org.uk.

Pecyn Recriwtio Cynhyrchydd dan Hyfforddiant