Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru


“100% passion and commitment”
New Welsh Review

“It’s difficult to resist becoming intoxicated by the dream-like atmosphere of a NYTW performance”
Big Issue Cymru

Mae Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru (ThGIC) yn cynnig profiadau hyfforddiant a pherfformio rhagorol ar gyfer pobl ifanc. Mae ThGIC yn creu theatr gyfoes, amrywiol a mentrus ac mae’n enghraifft blaenllaw o theatr ieuenctid yng Nghymru. Rydym yn cynnig cyfleoedd hyfforddiant a pherfformio cyffrous ac ysbrydoledig, gan weithio ochr-yn-ochr ag ymarferwyr proffesiynol o’r diwydiant. Yn 2018, gweithiodd Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru mewn partneriaeth â Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Clwyd i drosglwyddo cwrs preswyl wythnos o hyd yng Ngogledd Cymru, gynigodd gipolwg ar greu theatr yn ogystal â llwybrau gyrfa o fewn y diwydiant.

“Wnes i erioed ystyried pethau fel dylunio setiau a goleuo tan nawr ac fe welais i bethau mewn ffordd wahanol. Gweld sut oedd penderfyniadau’n cael eu gwneud ar y llwyfan, ar gyfer y llwyfan…fe welais y gwaith i gyd”
Aelod 2018

Yn 2019, byddwn yn parhau i weithio gyda’n partneriaid Theatr Clwyd i greu profiad cwbl unigryw ar gyfer pobl ifanc creadigol a brwdfrydig fydd yn cael cwrdd a gweithio gyda rhai o ymarferwyr proffesiynol gorau’r diwydiant yng Nghymru a thu hwnt. Yn ogystal, caiff aelodau ThGIC gyfle i weld perfformiadau proffesiynol – yn 2018 teithiodd yr aelodau i theatr awyr agored Grosvenor Park a’r National Theatre yn Llundain i weld gweithiau a chwrdd â’r cast a’r criw llwyfan.

Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2019

Dyddiadau’r Cwrs Preswyl 

Dyddiadau: 17eg o Awst – 24ain o Awst 2019
Lleoliad: Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, Gogledd Cymru

Cost: £365 (Yn cynnwys hyfforddiant, llety, yswiriant, prydau a chronfa gymdeithasol/lles

Mae’r clyweliadau bellach wedi cau ar gyfer ein Cyfnod Preswyl Theatr Cenedlaethol  Ieuenctid Cymru  Haf 2019 sydd yn  cael ei gynnal mewn partneriaeth â Theatr Clwyd.

Cadwch olwg ar ein cyfryngau cymdeithasol #NYTW2019 i ddilyn yr hynt a’r helynt ac i ddarganfod mwy am weithgaredd Celfyddydau  Cenedlaethol  Ieuenctid Cymru gan gynnwys ein rhaglen gyffrous o Gyngherddau Haf drwy Gymru.

Arwyddwch yma am newyddion diweddaraf CCIC