Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru


“100% passion and commitment”
New Welsh Review

“It’s difficult to resist becoming intoxicated by the dream-like atmosphere of a NYTW performance”
Big Issue Cymru

Mae Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru (ThGIC) yn cynnig profiadau hyfforddiant a pherfformio rhagorol ar gyfer pobl ifanc. Mae ThGIC yn creu theatr gyfoes, amrywiol a mentrus ac mae’n enghraifft blaenllaw o theatr ieuenctid yng Nghymru. Rydym yn cynnig cyfleoedd hyfforddiant a pherfformio cyffrous ac ysbrydoledig, gan weithio ochr-yn-ochr ag ymarferwyr proffesiynol o’r diwydiant. Yn 2018, gweithiodd Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru mewn partneriaeth â Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Clwyd i drosglwyddo cwrs preswyl wythnos o hyd yng Ngogledd Cymru, gynigodd gipolwg ar greu theatr yn ogystal â llwybrau gyrfa o fewn y diwydiant.

“Wnes i erioed ystyried pethau fel dylunio setiau a goleuo tan nawr ac fe welais i bethau mewn ffordd wahanol. Gweld sut oedd penderfyniadau’n cael eu gwneud ar y llwyfan, ar gyfer y llwyfan…fe welais y gwaith i gyd”
Aelod 2018

Yn 2019, byddwn yn parhau i weithio gyda’n partneriaid Theatr Clwyd i greu profiad cwbl unigryw ar gyfer pobl ifanc creadigol a brwdfrydig fydd yn cael cwrdd a gweithio gyda rhai o ymarferwyr proffesiynol gorau’r diwydiant yng Nghymru a thu hwnt. Yn ogystal, caiff aelodau ThGIC gyfle i weld perfformiadau proffesiynol – yn 2018 teithiodd yr aelodau i theatr awyr agored Grosvenor Park a’r National Theatre yn Llundain i weld gweithiau a chwrdd â’r cast a’r criw llwyfan.

Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2019

Cynhelir clyweliadau ar gyfer Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn ystod Gwanwyn 2019 ac maent wedi eu hanelu at artistiaid ifanc talentog, rhwng 16-22 oed, sy’n byw neu a aned yng Nghymru sydd â diddordeb mewn perfformio a dilyn gyrfa yn y theatr. Efallai dy fod yn cymryd rhan yn rheolaidd mewn dosbarthiadau drama trwy dy ysgol/coleg, ysgol ddrama breifat a/neu gyda chwmni theatr ieuenctid lleol. Ewch i’n tudalen Clyweliadau Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2019 i ffeindio ein ffurflen gais ThCIC a’n taflen wybodaeth.

Gellir ennill lle yn ensemble Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2019 trwy weithdy clyweliad i grŵp a phroses gyfweld anffurfiol. Rydym yn anelu i wneud y profiad clyweliad mor gadarnhaol a phleserus â phosibl a byddwn yn darparu adborth i bob un sy’n ymgeisio, waeth os bu eu clyweliad yn llwyddiannus ai peidio. Cofia hefyd, ein bod yn gweithio’n galed i wneud y cyrsiau preswyl yn fforddiadwy ar gyfer ein haelodau i gyd ond mae bwrsariaethau ychwanegol ar gael hefyd. Os hoffet ddysgu mwy am y bwrsariaethau, cysyllta gydag Alex James (alexjames@nyaw.org.uk) yn y lle cyntaf.

2019 Cwrs Preswyl: Cadw’r dyddiad

Dyddiadau: 17eg o Awst – 24ain o Awst 2019
Lleoliad: Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, Gogledd Cymru

Cost: £365 (Yn cynnwys hyfforddiant, llety, yswiriant, prydau a chronfa gymdeithasol/lles