Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru


“100% passion and commitment”
New Welsh Review

“It’s difficult to resist becoming intoxicated by the dream-like atmosphere of a NYTW performance”
Big Issue Cymru

Mae Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru (ThGIC) yn cynnig profiadau hyfforddiant a pherfformio rhagorol ar gyfer pobl ifanc. Mae ThGIC yn creu theatr gyfoes, amrywiol a mentrus ac mae’n enghraifft blaenllaw o theatr ieuenctid yng Nghymru. Rydym yn cynnig cyfleoedd hyfforddiant a pherfformio cyffrous ac ysbrydoledig, gan weithio ochr-yn-ochr ag ymarferwyr proffesiynol o’r diwydiant. Yn 2018, gweithiodd Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru mewn partneriaeth â Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Clwyd i drosglwyddo cwrs preswyl wythnos o hyd yng Ngogledd Cymru, gynigodd gipolwg ar greu theatr yn ogystal â llwybrau gyrfa o fewn y diwydiant.

“Wnes i erioed ystyried pethau fel dylunio setiau a goleuo tan nawr ac fe welais i bethau mewn ffordd wahanol. Gweld sut oedd penderfyniadau’n cael eu gwneud ar y llwyfan, ar gyfer y llwyfan…fe welais y gwaith i gyd”
Aelod 2018

Yn 2019, byddwn yn parhau i weithio gyda’n partneriaid Theatr Clwyd i greu profiad cwbl unigryw ar gyfer pobl ifanc creadigol a brwdfrydig fydd yn cael cwrdd a gweithio gyda rhai o ymarferwyr proffesiynol gorau’r diwydiant yng Nghymru a thu hwnt. Yn ogystal, caiff aelodau ThGIC gyfle i weld perfformiadau proffesiynol – yn 2018 teithiodd yr aelodau i theatr awyr agored Grosvenor Park a’r National Theatre yn Llundain i weld gweithiau a chwrdd â’r cast a’r criw llwyfan.

Cynhelir clyweliadau ar gyfer Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn ystod Gwanwyn 2019 ac maent wedi eu hanelu at artistiaid ifanc talentog, rhwng 16-22 oed, sy’n byw neu a aned yng Nghymru sydd â diddordeb mewn perfformio a dilyn gyrfa yn y theatr. Efallai dy fod yn cymryd rhan yn rheolaidd mewn dosbarthiadau drama trwy dy ysgol/coleg, ysgol ddrama breifat a/neu gyda chwmni theatr ieuenctid lleol. Cyhoeddir manylion a dyddiadau clyweliadau ar y dudalen hon wrth i’r trefniadau gael eu cadarnhau, ond cofia bod croeso iti gysylltu gyda thîm Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru unrhyw bryd a rho wybod inni os hoffet adael dy enw ar ein rhestr e-bostio. Mae’n hawdd dod o hyd i’n manylion cyswllt ar y wefan hon a chofia, rydym wrth ein bodd yn cael sgwrs gydag unrhyw un sydd â diddordeb dysgu mwy am yr hyn yr ydym yn ei wneud.

Gellir ennill lle yn ensemble Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2019 trwy weithdy clyweliad i grŵp a phroses gyfweld anffurfiol. Rydym yn anelu i wneud y profiad clyweliad mor gadarnhaol a phleserus â phosibl a byddwn yn darparu adborth i bob un sy’n ymgeisio, waeth os bu eu clyweliad yn llwyddiannus ai peidio. Cofia hefyd, ein bod yn gweithio’n galed i wneud y cyrsiau preswyl yn fforddiadwy ar gyfer ein haelodau i gyd ond mae bwrsariaethau ychwanegol ar gael hefyd. Os hoffet ddysgu mwy am y bwrsariaethau, cysyllta gydag Alex James (alexjames@nyaw.org.uk) yn y lle cyntaf.

Fe edrychwn ymlaen at dy weld yn fuan!

2019 Cwrs Preswyl: Cadw’r dyddiad
Dyddiadau: 18fed o Awst – 24ain o Awst 2019
Lleoliad: Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, Gogledd Cymru

Manylion pellach i’w rhyddhau’n fuan!