Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru


“100% passion and commitment”

New Welsh Review”It’s difficult to resist becoming intoxicated by
 the dream-like atmosphere of a NYTW performance”

Big Issue Cymru

Mae Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn cynnig hyfforddiant a chyfleoedd perfformio o’r radd flaenaf i bobl ifanc. Mae ThCIC yn creu theatr gyfoes sy’n amrywiol ac yn cymryd risg ac ar flaen y gad ym maes theatr ieuenctid yng Nghymru. Mae ThCIC  yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi a pherfformio cyffrous ac ysbrydoledig, gan gydweithio â rhai sy’n gweithio’n broffesiynol yn y maes. Caiff aelodau dethol eu gwahodd i gymryd rhan mewn un neu fwy o’r cyfleoedd hyn yn ystod y flwyddyn.Rydym yn chwilio am bobl ifanc greadigol a brwdfrydig sydd wrth eu bodd gyda theatr a pherfformio, ac yn gyffrous am ddysgu sgiliau newydd a gweithio gyda phobl newydd!

Clyweliadau – Cadwch lygad!
Bydd manylion clyweliadau ar gyfer y Dawns a Theatr ar gael cyn bo hir.